Nieuwe maatregelen vanaf 2 november 2020

Mondmaskerplicht in Vlaams-Brabant

In de hele provincie Vlaams-Brabant is het dragen van een mondmasker, vanaf 12 jaar, verplicht:

 • In alle voor publiek toegankelijke gebouwen
 • Op alle markten
 • In de recyclageparken
 • Op alle begraafplaatsen, van 24 oktober 00u00 tot en met 8 november 00u00.

Bereikbaarheid Politie Pajottenland

 • Alle wijkkantoren worden/blijven gesloten.
 • Ons “Centraal Onthaal” zal vanaf 01-11-2020 gedecentraliseerd uitgevoerd worden te :
  • Politiepost Galmaarden (Adres : 1570 Galmaarden, Kammeersweg 8)
   • Openingsuren :
    • Maandag : van 17.00 uur tot 20.00 uur.
    • Woensdag : van 13.30 uur tot 16.30 uur.
    • Zaterdag : van 10.00 uur tot 15.00 uur.
  • Politiepost Gooik (Adres : 1755 Gooik, Bruneaustraat 101)
   • Openingsuren :
    • Maandag : van 17.00 uur tot 20.00 uur.
    • Zaterdag : van 10.00 uur tot 15.00 uur.
  • Politiepost Lennik (Adres : 1750 Lennik, Alfred Algoetstraat 31)
   • Openingsuren :
    • Donderdag : van 17.00 uur tot 20.00 uur.

U dient op voorhand een afspraak te boeken via ons reservatiesysteem (klik hier) of via ons blauw nummer 054 31 35 01.

Coronalert

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

Het gemeentehuis, dienst Vrije Tijd in De Cam en OCMW zijn bereikbaar.

 • Het loket in het gemeentehuis is toegankelijk tijdens de gewone openingsuren. Er is een balie voorzien, er mogen maximaal twee mensen tegelijkertijd naar binnen en de afstand van 1,5 m moet bewaard blijven.
 • Gebruik zoveel mogelijk mail of telefoon om je vraag te stellen:
  • Gemeentehuis – 02 532 41 56
  • Vrije Tijd – 02 532 14 02
  • OCMW – 02 454 04 30
 • Het spreekt voor zich dat mensen die hoesten, verkouden zijn en/of koorts hebben, thuis blijven en het gebouw niet kunnen betreden.

AFVAL

Alle info over afvalophaling: www.intradura.be of 02 334 17 40.

Voor het milieupark gelden de normale openingsuren:

 • Maandag van 16 tot 19 uur
 • Woensdag van 14 tot 19 uur
 • Donderdag van 16 tot 19 uur
 • Zaterdag van 8 tot 12 en van 13 tot 16 uur

Voor ieders gezondheid hanteren we volgende maatregelen:

 • Afstandsregels dienen te worden gerespecteerd op het milieupark.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Je kan enkel ELEKTRONISCH betalen voor betalende afvalstoffen.
 • Aanschuiven in de wagen is verplicht. Het is niet toegestaan uit te stappen.
 • Alcoholgel en reinigingsmiddel zijn aanwezig voor parkwachters en bezoekers.
 • Extra ondersteuning voor de verkeersregeling

SPORT

Vanaf maandag 8 juni zullen naast de Finse piste, de atletiekpiste, de petanquebaan en de beweegtuin (voor kinderen tot 12 jaar) ook het skateterrein, multisportterrein en de calisthenics opnieuw opengesteld worden voor de Gooikse sporter.

Ook de sporthal en het voetbalcentrum worden opnieuw opengesteld. Voor elke site zijn er aangepaste maatregelen te volgen. Zo zijn de kleedkamers en douches tot eind juni niet toegankelijk, worden er op diverse plaatsen dispensers met ontsmettende handgels voorzien en zijn er looplijnen te volgen.

Het evenementenplein Houteman blijft ter beschikking voor Gooikse sportclubs mits reservatie via sport@gooik.be en er voldaan wordt aan de gestelde veiligheidsmaatregelen. Meer info via facebook.com/Koornmolen.

CULTUUR

De culturele infrastructuur van G.C. De Cam wordt terug opengesteld met de volgende beperkende maatregelen:

 • Cultuurschuur: maximaal 30 personen.
 • Vergaderzaal Rilleman: maximaal 6 personen / Vergaderzaal Museum: maximaal 3 personen.

Bijkomende maatregelen:

 • Maximaal aantal personen respecteren.
 • afstand houden (1,5 m) van elkaar.
 • Handen wassen / ontsmetten.
 • Mondmasker aangeraden bij binnenkomen en verlaten zalen.

· Na gebruik de gebruikte stoelen en tafels ontsmetten

BIBLIOTHEEK

De bib is terug open volgens de normale openingsuren

We nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om je bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. Lees zeker onze ‘tips voor een vlot bezoek’ zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

 • Enkel inleveren? Doe dit via de inleverbus.
 • Het aantal bezoekers is beperkt, kom indien mogelijk alleen.
 • Beperk je bezoek tot 20 minuten.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht

SPEELTERREINEN

De speelterreinen in Gooik zijn opnieuw opengesteld, mits inachtneming van de bestaande hygiënemaatregelen (handen wassen, afstand houden, toezicht van ouder of andere begeleider).

RELANCEPLAN LOKALE ECONOMIE

De gemeente Gooik doet een OPROEP aan ondernemers die interesse hebben om toe te treden tot de werkgroep ‘relance lokale economie’ en mee te werken aan een JAARACTIEPLAN.

We starten eerstdaags reeds met een PROMOTIECAMPAGNE via affiches en banners in het straatbeeld.

We willen de MEEST GETROFFEN HANDELAARS een duwtje in de rug geven en onze inwoners stimuleren om in Gooik te kopen TIJDENS en NA de coronacrisis.

De volgende maatregelen komen eraan: · Verdere uitbouw van www.samenvoorgooik.be met horecabon, Proef Gooik (lijst en acties afhaal food) , platform voor online webshops van Gooikse handelszaken, promo-banners en affiches in deelnemende handelszaken en social media.

 • Op de gemeenteraad is voorgesteld om elk gezin een WAARDEBON te bezorgen die besteed kan worden bij Gooikse handelaars die gedwongen moesten sluiten wegens corona. Een gezin dat oordeelt dat andere families meer nood hebben aan de bons kan het tegoed doorgeven aan mensen in hun leefomgeving die meer getroffen zijn door de crisis. Wij rekenen op de solidaire reflex bij alle Gooikenaars om dit vanuit de eigen inschatting te beslissen.
 • FACTUREN op gemeentediensten zullen sneller worden afgehandeld dan wettelijk opgelegd en RETRIBUTIES op gebruik van openbare terreinen ( staanplaatsen) zullen gedurende de coronaperiode niet worden aangerekend. De belasting op reclamedrukwerk wordt tijdens de coronaperiode afgeschaft.
 • De CONCESSIEVERGOEDINGEN in gemeentelijke gebouwen worden kwijtgescholden tijdens de coronaperiode.
 • Aan ondernemers wordt in het kader van de relance GRATIS het materiaal van de UITLEENDIENST ter beschikking gesteld tot einde 2020.

Voor het najaar van 2020 denken wij aan de organisatie van een aantal initiatieven zoals de organisatie ‘Dag van de Gooikse klant’, een eindejaarsactie, …

Heb je zelf een leuk idee, laat het ons zeker weten! Zin om deel te nemen aan de werkgroep lokale economie: mail naar gunther.dewilde@gooik.be of lokaleeconomie@gooik.be.

ONDERSTEUNING VOOR OUDEREN EN ZWAKKEREN

 • Heb je hulp nodig of stel je vast dat anderen hulp nodig hebben, laat het ons weten!
 • OCMW – 02 454 04 30.

CONSULTATIEPUNT COVID-19: enkel toegankelijk via doorverwijzing door huisarts

Bel altijd eerst naar je huisarts als je klachten hebt die op een besmetting met corona kunnen wijzen. De huisarts zal je na een telefonische raadpleging meer info verschaffen en beslissen je al dan niet door te verwijzen naar het Consultatiepunt Covid-19.

Je zelf komen aanmelden in het Consultatiepunt Covid-19 kan niet. Zonder doorverwijzing zal men je hier niet onderzoeken en hoe dan ook terug naar huis sturen.

Heb je nog vragen over corona? www.info-coronavirus.be of info@corona.be

Tips

Om jezelf en anderen te beschermen tegen het nieuwe coronavirus (Covid-19) kan je volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 • 1. Blijf thuis als je ziek bent
 • 2. Was regelmatig je handen.
 • 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus:

 • 1. Blijf zo veel mogelijk thuis.
 • 2. Vermijd handen geven, kussen of knuffelen.
 • 3. Wees aandachtig voor risicogroepen. Dit zijn personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …
 • 4. Contact tussen kinderen en ouderen is af te raden. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden.
 • 5. Hou voldoende afstand (1,5 meter) als je buiten bent.

Bekijk hier de informatie in Vlaamse gebarentaal

Wat te doen als je denkt besmet te zijn?

Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) ?

 • • Blijf thuis
 • • Bel je huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of je thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.

Bekijk hier de informatie in Vlaamse gebarentaal

Wat doen je huisgenoten of andere contacten?

Je huisgenoten of contactpersonen (bv. collega’s) hoeven niet in isolatie te gaan. Zij mogen nog naar buiten, maar houden zich wel aan de algemene regels daarover.

Kan ik nog getest worden ?

Momenteel worden enkel ernstige gevallen en zorgpersoneel getest.

Menu