Begin maart wordt er in sportcentrum Koornmolen in Gooik gestart met de vaccinatiecampagne COVID-19.

Iedereen die er langskomt moet onthaald, ingeschreven én gevaccineerd worden.

Daarom zijn we op zoek naar helpende handen!

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?  

 • Ben je medisch geschoold  (arts, apotheker, verpleegkundige, kinesist, …)? Dan kan je vaccineren of medisch ondersteunen (overlopen vragenlijst, registratie in Vaccinnet, …) .

Schrijf je hier in.

 • Heb je zin om alles vlot  te laten verlopen en te zorgen voor de logistiek (wegwijs maken, ontsmetten, …) of de administratie (registreren, doorverwijzen, …)? Dan ben jij dé schakel tussen de bezoekers en het medisch personeel!

             Schrijf je hier in.

Jong of oud, nog in opleiding of een rugzak vol ervaring,  hulp voor een paar uurtjes per dag of meerdere dagen per week, … Iedereen is welkom en kan zich inschrijven als vrijwilliger!

Praktisch

 • De opstart is voorzien begin maart en de vaccinatieperiode loopt tot september 2021.
 • Het centrum werkt 7 dagen op 7, met blokken van twee maal 4 uur. Er is dus de mogelijkheid van één (4 uur of twee blokken (8 uur)) per dag te werken.

 

Meer info

Dankzij jouw inzet, kunnen we samen het coronavirus verslaan!

#Samenvoorgooik #samentegencorona #warmgooik

Reizen naar het buitenland: verklaring op eer

Wie een buitenlandse reis maakt die toegelaten is, moet vanaf 27 januari 2021 in het bezit zijn van een verklaring op eer. Personen die regelmatig naar het buitenland gaan, bijvoorbeeld grensarbeiders of inwoners van grensgemeenten, moeten de verklaring op eer daarom slechts één keer invullen voor een welbepaalde activiteit.

Dit verandert niets aan de bestaande regels betreffende het invullen van het PLF-document, testen en quarantaine voor reizigers.

Niet-essentiële reizen vanuit landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone naar België waren al verboden. De regels voor reizigers uit deze landen veranderen niet. Naar België reizen kan in dat geval alleen mits voorleggen van een attest van essentiële reis of een visum.

Vervoerders zijn verantwoordelijk om, voor het instappen, te controleren dat alle passagiers in het bezit zijn van een verklaring op eer, of een attest van essentiële reis of visum voor reizigers uit derde landen. Indien dit niet het geval is, is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren. Ook bij grenscontroles zullen de documenten worden gecontroleerd.

Naast de basisregels, die nog steeds gelden, nam het Overlegcomité ook volgende beslissingen:
1. Beperking van het internationale reisverkeer
2. Verlengde isolatie
3. Perspectief voor niet-medische contactberoepen

Lees er alles over op https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-tijdelijk-reisverbod-en-uitbreiding-isolatie

Heropening van winkels onder strikte voorwaarden

Niet-essentiële winkels mogen opnieuw openen met vanaf 1 december 2020.

Er gelden echter strikte hygiënische voorwaarden:

 • Strikte opvolging van de basisregels zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondmasker.
 • Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers.
 • Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn; iedereen die de winkel betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten.
 • Personeel krijgt een passende opleiding.
 • Individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt.
 • Een winkelbezoek wordt tot een minimum beperkt en duurt maximaal 30 minuten.
 • Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel.  Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de afstandsregels gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden.

De voorwaarden hebben ook betrekking op het maximaal aantal klanten per vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte:

 • Voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m².
 • Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de afstandsregels.
 • Grote winkels van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.
 • De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, zo georganiseerd, dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Musea en zwembaden mogen openen conform het protocol van hun sector.

Nieuwe maatregelen vanaf 2 november 2020

Mondmaskerplicht in Vlaams-Brabant

In de hele provincie Vlaams-Brabant is het dragen van een mondmasker, vanaf 12 jaar, verplicht:

 • In alle voor publiek toegankelijke gebouwen
 • Op alle markten
 • In de recyclageparken
 • Op alle begraafplaatsen, van 24 oktober 00u00 tot en met 8 november 00u00.

Bereikbaarheid Politie Pajottenland

 • Alle wijkkantoren worden/blijven gesloten.
 • Ons “Centraal Onthaal” zal vanaf 01-11-2020 gedecentraliseerd uitgevoerd worden te :
  • Politiepost Galmaarden (Adres : 1570 Galmaarden, Kammeersweg 8)
   • Openingsuren :
    • Maandag : van 17.00 uur tot 20.00 uur.
    • Woensdag : van 13.30 uur tot 16.30 uur.
    • Zaterdag : van 10.00 uur tot 15.00 uur.
  • Politiepost Gooik (Adres : 1755 Gooik, Bruneaustraat 101)
   • Openingsuren :
    • Maandag : van 17.00 uur tot 20.00 uur.
    • Zaterdag : van 10.00 uur tot 15.00 uur.
  • Politiepost Lennik (Adres : 1750 Lennik, Alfred Algoetstraat 31)
   • Openingsuren :
    • Donderdag : van 17.00 uur tot 20.00 uur.

U dient op voorhand een afspraak te boeken via ons reservatiesysteem (klik hier) of via ons blauw nummer 054 31 35 01.

Extra consumptiebudget

Heb jij recht op een inkomensgarantie of gewaarborgd inkomen voor ouderen (IGO)

Krijg je een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)?

En beschik je naast de gezinswoning niet over een andere woning of bouwgrond?

Dan kan jij maandelijks (zolang de voorraad strekt) een extra consumptiebudget van 20 EUR per gezinslid in de vorm van lokale waardebonnen verkrijgen in het Sociaal Huis.
Deze waardebonnen kan je gebruiken bij de deelnemende Gooikse handelaars uit de voedingssector.

Contacteer het Sociaal Huis Gooik voor meer info:

Coronalert

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

Het gemeentehuis, dienst Vrije Tijd in De Cam en OCMW zijn bereikbaar.

 • Het loket in het gemeentehuis is toegankelijk tijdens de gewone openingsuren. Er is een balie voorzien, er mogen maximaal twee mensen tegelijkertijd naar binnen en de afstand van 1,5 m moet bewaard blijven.
 • Gebruik zoveel mogelijk mail of telefoon om je vraag te stellen:
  • Gemeentehuis – 02 532 41 56
  • Vrije Tijd – 02 532 14 02
  • OCMW – 02 454 04 30
 • Het spreekt voor zich dat mensen die hoesten, verkouden zijn en/of koorts hebben, thuis blijven en het gebouw niet kunnen betreden.

AFVAL

Alle info over afvalophaling: www.intradura.be of 02 334 17 40.

Voor het milieupark gelden de normale openingsuren:

 • Maandag van 16 tot 19 uur
 • Woensdag van 14 tot 19 uur
 • Donderdag van 16 tot 19 uur
 • Zaterdag van 8 tot 12 en van 13 tot 16 uur

Voor ieders gezondheid hanteren we volgende maatregelen:

 • Afstandsregels dienen te worden gerespecteerd op het milieupark.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Je kan enkel ELEKTRONISCH betalen voor betalende afvalstoffen.
 • Aanschuiven in de wagen is verplicht. Het is niet toegestaan uit te stappen.
 • Alcoholgel en reinigingsmiddel zijn aanwezig voor parkwachters en bezoekers.
 • Extra ondersteuning voor de verkeersregeling

SPORT

Vanaf maandag 8 juni zullen naast de Finse piste, de atletiekpiste, de petanquebaan en de beweegtuin (voor kinderen tot 12 jaar) ook het skateterrein, multisportterrein en de calisthenics opnieuw opengesteld worden voor de Gooikse sporter.

Ook de sporthal en het voetbalcentrum worden opnieuw opengesteld. Voor elke site zijn er aangepaste maatregelen te volgen. Zo zijn de kleedkamers en douches tot eind juni niet toegankelijk, worden er op diverse plaatsen dispensers met ontsmettende handgels voorzien en zijn er looplijnen te volgen.

Het evenementenplein Houteman blijft ter beschikking voor Gooikse sportclubs mits reservatie via sport@gooik.be en er voldaan wordt aan de gestelde veiligheidsmaatregelen. Meer info via facebook.com/Koornmolen.

Vrijdag 27 november besliste het Overlegcomité dat er een verlenging komt van de huidige maatregelen wat betreft het indoor sporten en dit alvast t.e.m. 14 januari 2021.

Dit betekent dat, naast de lessen Lichamelijke Opvoeding van de Gooikse basisscholen, in onze sporthal uitsluitend indoor sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd door en/of toegelaten door de gemeente mogen doorgaan voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar °2008, opgelet van 1/1/2012 wordt dit °2009).

Alle reservaties (sporthal) voor deze periode werden automatisch geannuleerd!

Gooikse erkende clubs/organisatoren die gebruik wensen te maken van onze sporthal voor jeugdtrainingen, sportkampen, ea tot U13 melden dit zo spoedig mogelijk aan de sportdienst!

Ook de lessenreeksen MultiMove kleuterturnen, Sportelgroep badminton en de Gooikse Futsal Competitie worden nog niet heropgestart.

Meer info i.v.m. sporten (beperkte wijzigingen outdoor sporten en zwembaden) kan je terugvinden via onderstaande links

http://www.isbvzw.be/…/coronamaatregelen-in-de…

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/

We wensen iedereen veel goeie moed en volharding in de komende periode!

#blijfsporten #samentegencorona

CULTUUR

De culturele infrastructuur van G.C. De Cam wordt terug opengesteld met de volgende beperkende maatregelen:

 • Cultuurschuur: maximaal 30 personen.
 • Vergaderzaal Rilleman: maximaal 6 personen / Vergaderzaal Museum: maximaal 3 personen.

Bijkomende maatregelen:

 • Maximaal aantal personen respecteren.
 • afstand houden (1,5 m) van elkaar.
 • Handen wassen / ontsmetten.
 • Mondmasker aangeraden bij binnenkomen en verlaten zalen.

· Na gebruik de gebruikte stoelen en tafels ontsmetten

BIBLIOTHEEK

De bib is terug open volgens de normale openingsuren

We nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om je bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. Lees zeker onze ‘tips voor een vlot bezoek’ zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

 • Enkel inleveren? Doe dit via de inleverbus.
 • Het aantal bezoekers is beperkt, kom indien mogelijk alleen.
 • Beperk je bezoek tot 20 minuten.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht

SPEELTERREINEN

De speelterreinen in Gooik zijn opnieuw opengesteld, mits inachtneming van de bestaande hygiënemaatregelen (handen wassen, afstand houden, toezicht van ouder of andere begeleider).

RELANCEPLAN LOKALE ECONOMIE

De gemeente Gooik doet een OPROEP aan ondernemers die interesse hebben om toe te treden tot de werkgroep ‘relance lokale economie’ en mee te werken aan een JAARACTIEPLAN.

We willen de MEEST GETROFFEN HANDELAARS een duwtje in de rug geven en onze inwoners stimuleren om in Gooik te kopen TIJDENS en NA de coronacrisis.

De volgende maatregelen komen eraan: · Verdere uitbouw van www.samenvoorgooik.be met horecabon, Proef Gooik (lijst en acties afhaal food) , platform voor online webshops van Gooikse handelszaken, promo-banners en affiches in deelnemende handelszaken en social media.

 • FACTUREN op gemeentediensten zullen sneller worden afgehandeld dan wettelijk opgelegd en RETRIBUTIES op gebruik van openbare terreinen ( staanplaatsen) zullen gedurende de coronaperiode niet worden aangerekend. De belasting op reclamedrukwerk wordt tijdens de coronaperiode afgeschaft.
 • De CONCESSIEVERGOEDINGEN in gemeentelijke gebouwen worden kwijtgescholden tijdens de coronaperiode.
 • Aan ondernemers wordt in het kader van de relance GRATIS het materiaal van de UITLEENDIENST ter beschikking gesteld tot einde 2020.

Heb je zelf een leuk idee, laat het ons zeker weten! Zin om deel te nemen aan de werkgroep lokale economie: mail naar gunther.dewilde@gooik.be of lokaleeconomie@gooik.be.

ONDERSTEUNING VOOR OUDEREN EN ZWAKKEREN

 • Heb je hulp nodig of stel je vast dat anderen hulp nodig hebben, laat het ons weten!
 • OCMW – 02 454 04 30.

CONSULTATIEPUNT COVID-19: enkel toegankelijk via doorverwijzing door huisarts

Bel altijd eerst naar je huisarts als je klachten hebt die op een besmetting met corona kunnen wijzen. De huisarts zal je na een telefonische raadpleging meer info verschaffen en beslissen je al dan niet door te verwijzen naar het Consultatiepunt Covid-19.

Je zelf komen aanmelden in het Consultatiepunt Covid-19 kan niet. Zonder doorverwijzing zal men je hier niet onderzoeken en hoe dan ook terug naar huis sturen.

Heb je nog vragen over corona? www.info-coronavirus.be of info@corona.be

Tips

Om jezelf en anderen te beschermen tegen het nieuwe coronavirus (Covid-19) kan je volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 • 1. Blijf thuis als je ziek bent
 • 2. Was regelmatig je handen.
 • 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus:

 • 1. Blijf zo veel mogelijk thuis.
 • 2. Vermijd handen geven, kussen of knuffelen.
 • 3. Wees aandachtig voor risicogroepen. Dit zijn personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …
 • 4. Contact tussen kinderen en ouderen is af te raden. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden.
 • 5. Hou voldoende afstand (1,5 meter) als je buiten bent.

Bekijk hier de informatie in Vlaamse gebarentaal

Wat te doen als je denkt besmet te zijn?

Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) ?

 • • Blijf thuis
 • • Bel je huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of je thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.

Bekijk hier de informatie in Vlaamse gebarentaal

Wat doen je huisgenoten of andere contacten?

Je huisgenoten of contactpersonen (bv. collega’s) hoeven niet in isolatie te gaan. Zij mogen nog naar buiten, maar houden zich wel aan de algemene regels daarover.

Kan ik nog getest worden ?

Momenteel worden enkel ernstige gevallen en zorgpersoneel getest.

Menu